AKTUALNOŚCI

Warszawa dn. 06.06.2024    

Z  a  w  i  a  d  o  m  i  e  n  i  e  ! ! !   

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej „MEGAWAT” informuje, że

w dniu  13 czerwca 2024r /czwartek/

w godz. od 1700 do 2000

Nastąpi coroczny obowiązkowy przegląd kominowy wraz z przeglądem urządzeń  instalacji gazowej.

Jednocześnie informujemy, że dla bezpieczeństwa wszystkich mieszkających obowiązkowo należy dokonać przeglądu każdego lokalu!!!

Obowiązek wykonania przeglądu określa:

-Ustawa z dnia 07.07.1994 r Prawo budowlane (Dz.U.Nr.89.poz.414) Utrzymanie obiektów budowlanych.

Obowiązek udostępnienia lokalu do przeglądu określają:

-Ustawa z dnia 24.06.1994r o własności  lokali (Dz.U.Nr.85 poz.388,art.13 ust 2)-Prawa i obowiązki właścicieli lokali.

-Ustawa z dnia 02.07.1994r  o najmie   lokali mieszkalnych i dod. Mieszk. (Dz.U.Nr.105 poz.509,art.15)-Ogólne zasady najmu.

Odpowiedzialność karną za łamanie przepisów Prawa Budowlanego określa:

-Ustawa z dnia 07.07.1994 r Prawo budowlane (Dz.U.89.poz.414art.90-94 rozdz.9) Przepisy karne.

 

Prosimy o udostępnienie lokali !!!

Spółdzielnia wykonanie przeglądu i oceny stanu technicznego instalacji kominiarskiej oraz przeglądu stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej w budynkach przy

ul. Wolska 87 i Wolskiej 91 zleca firmie  „Zakład Usług Kominiarskich Janusz Tyczyński”.

 

W przypadku konieczności kontaktu z osobą przeprowadzającą przeglądy podajemy nr telefonu : 607 090 381

 

 

=======================================================================================================================================================

 

Script logo