WALNE ZGROMADZENIE 18.06.2024

 Warszawa, dnia 28 maja 2024 r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Megawat"

              ul. Wolska 87/27

             01-229 Warszawa

22 631 32 94; 517 083 843

    adm@smmegawat.pl   

________________________________________________________________________

 

 Z A W I A D O M I E N I E 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Megawat”

działając na podstawie § 28 ust. 1 oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółdzielni

zwołuje

                 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej “Megawat”                                                   

na dzień 18 czerwca 2024 r. o godz. 18°°

 

           Zapraszamy wszystkich członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Megawat"

          do  SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 139 ul. SYRENY 5/7 Warszawa

  (18.06.2024 godz. 18.00  - sala gimnastyczna) 

 

Członkom Spółdzielni przysługuje prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami: finansowym, z działalności Zarządu, z działalności Rady Nadzorczej oraz projektami uchwał wskazanymi poniżej.

Wymienione dokumenty znajdują się do wglądu w biurze administracji Spółdzielni przy ul Wolskiej 87 lok. 27 oraz na stronie internetowej spółdzielni: www.smmegawat.pl w zakładce "WALNE ZGROMADZENIE  18.06.2024"       (po zalogowaniu)  od dnia 28.05.2024.

ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Megawat”

Script logo