Menu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Megawat”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Megawat” jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000088696. Administracja spółdzielni oraz biura zarządu i rady nadzorczej mieszczą się pod adresem ul. Wolska 87 /27.

Historia i współczesność

Spółdzielnia Mieszkaniowa „MEGAWAT” powstała 27 sierpnia  1988 r. przy Wspólnocie Energetyki i Węgla Brunatnego m.st. Warszawy.

Po dwóch latach od założenia Spółdzielni rozpoczęto realizację inwestycji w postaci dwóch budynków wielorodzinnych, w których usytuowano lokale mieszkalne oraz lokale handlowo-usługowe w parterach. Na poddaszach usytuowane są pomieszczenia Spółdzielni (tj. w budynku Wolska 87), wyższe poziomy mieszkań 2-poziomowych oraz niewielkie lokale użytkowe (tj. w budynku Wolska 91).

Od wielu lat Spółdzielnia nie dokonuje kolejnych inwestycji i skupia się wyłącznie na prawidłowym zarządzaniu istniejącymi zasobami.

Budynki Spółdzielni usytuowane są w sercu Woli, dynamicznie rozwijającej się śródmiejskiej dzielnicy Warszawy. Dogodne położenie komunikacyjne (tuż obok stacji II linii Metra, przy stacji kolejowej oraz licznych przystankach autobusowych i tramwajowych), bogata infrastruktura handlowo-usługowa oraz edukacyjna (w najbliższej okolicy zarówno przedszkole, szkoła podstawowa jak i jedno z najlepszych w kraju liceów ogólnokształcących) powoduje, że w obecnych czasach mieszkania przy Wolskiej 87 i 91 są niezwykle atrakcyjnym miejscem do zamieszkania a lokale użytkowe gwarantują udaną działalność gospodarczą.

Zasoby mieszkaniowe

Spółdzielnia zarządza 2 budynkami wielorodzinnymi usytuowanymi pod adresem Wolska 87 (budynek 9-cio kondygnacyjny) oraz Wolska 91 (budynek 10-cio kondygnacyjny).

Zastosowano następujące technologię budowlaną: ściany zewnętrzne z cegły, ściany wewnętrzne z bloków kanałowych, stropy z płyt kanałowych „Żerań”.

Budynek przy ul. Wolskiej 87 został ukończony w 1993 roku. W budynku usytuowanych jest 59 mieszkań. Pozostałe wybrane dane techniczne budynku:

-      powierzchnia działki: 1456m²

-      powierzchnia zabudowy: 725m²

-      liczba kondygnacji : 9 + podpiwniczenie + poddasze

-      ilość klatek : 2

-      kubatura całkowita: 15.185,6m³

-      powierzchnia użytkowa:

-                          piwnice lok. usługowych: 111 m²

-                          lokale użytkowe na parterze: 474 m²

-                          lokale mieszkalne: 4.231,76 m²

-                          poddasze i administracja: 68 m²

 

Natomiast budynek przy ul. Wolskiej 91 został ukończony rok później tj. w 1994 roku. W budynku są usytuowane 63 mieszkania. Pozostałe wybrane dane techniczne budynku:

Dane techniczne budynku:

-      powierzchnia działki: 1659 m²

-      powierzchnia zabudowy: 755 m²

-      liczba kondygnacji: 10 + podpiwniczenie + poddasze

-      ilość klatek: 3

-      kubatura całkowita: 17.163,7m³

-      powierzchniaużytkowa:

-                          piwnice lok. usługowych: 54 m²

-                          lokale użytkowe na parterze: 387 m²

-                          lokale mieszkalne: 4.638,50 m²

-                          lokale użytkowe na  poddaszu: 102,8 m²

Zarządzanie i wiarygodność

Gospodarka w osiedlach prowadzona jest na zasadach wyodrębnionego rozrachunku dla obu nieruchomości.  Członkowie Spółdzielni dokonują bezpośredniego wyboru zarówno członków zarządu jak i rady nadzorczej na 3-letnie kadencje.

Spółdzielnia zatrudnia doświadczoną i sprawdzoną kadrę pracowniczą. Podlega ona stosownej kontroli w postaci lustracji oraz gwarantuje swoim członkom przejrzysty dostęp do regulaminów, uchwał i innej stosownej dokumentacji. Spółdzielnia reguluje na bieżąco wszelkie zobowiązania podatkowe oraz zobowiązania względem kontrahentów.