Wyszukiwarka

AKTUALNOŚCI

 

Warszawa dn. 29.06.2023

 

SZANOWNI LOKATORZY

Zawiadomienie, uchwała zarządu oraz nowa taryfa opłat za wodę i ścieki znajdują się w plikach poniżej

 

================================================================================

 

 Warszawa, dnia 02 czerwca 2023 roku.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Megawat"

              ul. Wolska 87/27

             01-229 Warszawa

22 631 32 94; 517 083 843

    adm@smmegawat.pl   

________________________________________________________________________

 

 Z A W I A D O M I E N I E 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Megawat”

działając na podstawie § 28 ust. 1 oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółdzielni

zwołuje

 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej “Megawat”                                                     

na dzień 20 czerwca 2023 r. o godz. 18°°

 

W tym roku spotykamy się w sali konferencyjnej LIKE, która mieści się przy ul. Sokołowskiej 9 lok. U13.

 

Członkom Spółdzielni przysługuje prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami: finansowym, z działalności Zarządu, z działalności Rady Nadzorczej oraz projektami uchwał wskazanymi poniżej. Wymienione dokumenty znajdują się do wglądu w biurze administracji Spółdzielni przy ul Wolskiej 87 lok. 27 oraz na stronie internetowej spółdzielni: www.smmegawat.pl od dnia (3 czerwca 2021 r.).


                                                                            ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Megawat”

 

================================================================================================================================================================ 


Szanowni Państwo

informujemy, że od dnia 24.11.2020 wprowadzony został nowy "Regulamin Porządku Publicznego"  dostępny w zakładce "REGULAMINY"

Rada Nadzorcza S.M. Megawat

================================================================================================================================================================

 

24.10.2020 

W związku z sytuacją epidemiologiczną, wejściem do strefy czerwonej, zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego jak i Ministerstwa Zdrowia, w trosce zdrowie mieszkańców i pracowników spłódzielni, zwracamy się z prośbą o ograniczeinie bezpośrednich wizyt w biurze administracji SM "Meagawat". Prosimy o załatwianie spraw drogą elektroniczną na adres: adm@smmegawat.pl  lub telefonicznie: 22 631 32 94 , 517 083 843

 

Godziny pracy biura administracji:

Wtorek 1200 - 1900

Środa 800 - 1600

Czwartek 800 - 1200

 

Godziny przyjęć Główna Księgowa:

Wtorek 1600 - 1800

Środa 1000 - 1200

Czwartek 1000 - 1100

Zarząd S.M. Megawat

================================================================================================================================================================ 

 

23.10.2020

 WYMIANA WODOMIERZY

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY 

Wolska 87

 

KLATKA  I

LOKALE OD NR 1 - 26

 

 Przedstawiamy Państwu harmonogram wymiany wodomierzy w lokalach mieszkalnych.

Prosimy o obecność i przygotowanie dostępu do wodomierzy: zdjęcie ekranów, zdjęcie szafek, opróżnienie szafek itp.

Data: 03.11.2020 wtorek

w godzinach 08.00 do 16.00

 

 

Za wszelkie niedogodności przepraszamy Państwa.

Telefon kontaktowy do wykonawcy robót: Robert Magdziarz tel. 609 0000 27  

 

 

Bardzo prosimy o obecność w lokalu i przygotowanie dostępu do wodomierzy.

================================================================================================================================================================

23.10.2020

 WYMIANA WODOMIERZY

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Wolska 87

 

KLATKA  II

LOKALE OD NR  29 - 61

 

 Przedstawiamy Państwu harmonogram wymiany wodomierzy w lokalach mieszkalnych.

Prosimy o obecność i przygotowanie dostępu do wodomierzy: zdjęcie ekranów, zdjęcie szafek, opróżnienie szafek itp.

 

Data: 05.11.2020 czwartek

w godzinach 08.00 do 16.00

 

 

Za wszelkie niedogodności przepraszamy Państwa.

 

Telefon kontaktowy do wykonawcy robót: Robert Magdziarz tel. 609 0000 27       

 

 

Bardzo prosimy o obecność w lokalu i przygotowanie dostępu do wodomierzy.

 

================================================================================================================================================================

23.10.2020

 

Nowe zasady naliczania opłat za śmieci

 

 

 

Wyższe opłaty za śmieci - radni M. St. Warszawy przyjęli stawkę według

zużycia wody.

 

Zasady opłat za odbiór odpadów komunalnych ulegną zmianie. W chwili

obecnej miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest  ryczałtowa.

 

Opłaty, według nowych zasad, będą naliczane według średniego zużycia

wody z sześciu kolejnych miesięcy z ostatniego roku. Zaletą nowej metody

jest jasne powiązanie zużycia wody z produkcją śmieci. Istnieje bowiem

domniemanie, że im więcej w danym lokalu zużywane jest wody, tym

             statystycznie większe prawdopodobieństwo, że mieszka tam więcej osób i generuje

        więcej opadów.

 

Szczególnie trudna sytuacja dotyczyć będzie osób bez zainstalowanego

homologowanego wodomierza. Przy braku danych za zużycie wody opłaty

będą bardzo wysokie ponieważ wyniosą kwotę wg następującego wzoru:

 

liczba mieszkańców x 4m3 wody x 12,73 zł.

 

 Proponowana przez miasto stawka dla 4-osobowej rodziny wyniesie więc miesięcznie ponad 203 zł.

Tym samym przy założeniu braku odczytu zużycia wody (np. z powodu braku wymiany wodomierzy na nowy wodomierz z ważną homologacją) taka rodzina za samą wodę i odpady zapłaci 406 zł miesięcznie (jedna osoba zapłaci 100 zł miesięcznie).

 

Nowe naliczanie opłaty zakłada też, że dla posiadaczy Karty Dużej

Rodziny, którzy spełniają kryterium dochodowe w wysokości 1848 zł netto

na osobę, miasto będzie dopłacać 30 zł do każdej osoby powyżej

gospodarstwa czteroosobowego.

 

Zmiana taryfy wejdzie w życie 1 grudnia 2020 roku. Odpowiednie

regulaminy obowiązujące w naszej Spółdzielni zostaną dostosowane do

nowych zasad. O treści regulaminu decyduje Rada Nadzorcza.

 

 

 

Zarząd S.M. Megawat

 

==============================================================================================================================================================================

07.08.2020

Drodzy lokatorzy w trosce o Państwa bezpieczeństwo, uruchomiony został monitoring osiedla. Na dzień 07.08.2020 posiadamy 20 nowych rejestrujących kamer. Do dnia 10.09.2020 zostanie zakończona instalacja i uruchmianie pozostałych. (Realizacja postanowienia Walnego Zgromadzenia).

Zarząd S.M. Megawat

 

======================================================================================

15.07.2020

 

 

Administracja Spółdzielni informuje, iż w dniu  15.07.2020 zgłosiła do Wydziału Ochrony Środowiska w Dzielnicy Warszawa-Wola wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa które rośnie przy budynku Wolska 91 (od strony trzeciej klatki).

 Pień drzewa jest chory-pusty w środku i istnieje podejrzenie , iż może ulec złamaniu i spowodowaniu szkód. W miejsce ściętego drzewa posadzimy inne które nie będzie rosło tak wysoko.

 

Administrator S.M. Megawat

 

================================================================================

09.07.2020 

Drodzy lokatorzy w trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz wygodę uruchamiamy automatyczny podgląd swoiego indywidualnego  konta czynszowego. 

Link do strony logowania znajduje się w zakładce "STREFA LOKATORA"  > "Sprawdzenie stanu konta czynszowego"

Serdecznie zapraszamy do korzystania.

Zarząd S.M. Megawat

 

========================================================================================== 

03.06.2020

 

WALNE   ZGROMADZENIE   25 . 06 . 2020

 

Zarząd S.M. "Megawat" działając na podstawie § 28 ust. 1 oraz

§ 29 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzeniena na 

           dzień:      25 czerwca 2020 r. o godz. 18:00

        w Szkole Podstawowej nr 139  ul. Syreny 5/7 w Warszawie,

na które zaprasza wszystkich Członków Spółdzielni  S.M. "Megawat"

             

        Proponowany porządek obrad w zakładce "AKTUALNOŚCI" po lewej stronie.

Zarząd S.M. Megawat

                        

==========================================================================================

22.06.2020

Szanowni Mieszkańcy 

budynku Wolska 87 i Wolska 91

Informujemy, że 

pomiary architektoniczne lokali zostają wznowione.

Prosimy o zgłaszanie się do architektów celem umówienia się na pomiar

 Zarząd S.M. Megawat

 ==========================================================================================

 

 ODKAŻANIE WIND

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Megawat" informuje, że w kabinach wind został zainstalowany system automatycznego odkażania świetlnego. (System uruchamia się gdy nikogo nie ma w kabinie.) Oświetlenie windy działa niezależnie od systemu odkażania.

                                       

                                                                                                           Zarząd S.M. Megawat 

==========================================================================================

 

KONSERWACJA DŹWIGÓW OSOBOWYCH

Konserwacja dźwigów, ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju została przełożona na okres późniejszy.

 Zarząd S.M. Megawat

==========================================================================================

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego jak i Ministerstwa Zdrowia, w trosce zdrowie mieszkańców i pracowników spłódzielni, zwracamy się z prośbą o ograniczeinie bezpośrednich wizyt w biurze administracji SM "Meagawat". Prosimy o załatwianie spraw drogą elektroniczną na adres adm@smmegawat.pl lub telefonicznie.

                                                                                                                                                                                                                      

Dyżury administracji:

wtorek 15.00 -19.00

środa 9.00 -15.00

zwartek 9.00 -15.00

 

 Zarząd SM "Megawat"

 ==========================================================================================

                                 LUSTARCJA SM "Megawat"

Informujemy, że w miesiącu marcu

rozpoczęła się lustracja Spółdzielni,

planowane zakończenie kwiecień 2020.

 

 Zarząd S.M. Megawat