ZARZĄD

  Skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej SM "Megawat".

 

       Prezes:           Artur Ciosek    

                       - dyżur wtorek 17.00 - 19.00

       w inne dni zaprasza  po uzgodnieniu telefonicznym - 22 631 32 94

       

   Z-ca prezesa:      Ewa Michalska   

                       - zaprasza po uzgodnieniu telefonicznym - 22 631 32 94

                                                             

 

                             e-mail:   zarzad@smmegawat.pl

Script logo