RADA NADZORCZA

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej SM "Megawat".

         Przewodnicząca : Katarzyna Romaszewska-Rosiak

         Wiceprzewodniczący : Dariusz Karolak

         Sekretarz : Paweł Nowak

         Członkini : Aleksandra Kłosowska

                                   

                         e-mail:    rada@smmegawat.pl

Script logo